Photographer Chen Zhun’s Photo Erotic Novel. (Mildly NSFW)

Photographer Chen Zhun's Photo Erotic Novel 01

Photographer Chen Zhun for the Chinese FHM.
40p Static Movie – Bullet Speed.


Photographer Chen Zhun's Photo Erotic Novel 02Photographer Chen Zhun's Photo Erotic Novel 03Photographer Chen Zhun's Photo Erotic Novel 04Photographer Chen Zhun's Photo Erotic Novel 05Photographer Chen Zhun's Photo Erotic Novel 06Photographer Chen Zhun's Photo Erotic Novel 07Photographer Chen Zhun's Photo Erotic Novel 08Photographer Chen Zhun's Photo Erotic Novel 09Photographer Chen Zhun's Photo Erotic Novel 10Photographer Chen Zhun's Photo Erotic Novel 11

Models:
Liu Wen, Wu Lan TuoYa, Wang Dongmei, Qiao Qi, Zhang Xue, Dong Wen, Liao Shiyu, Liang Zhenzhen & Zhang Zhongyun

UPDATE: Original site is no longer available but here is a link to another set of photos.